ຫຼວງພຣະບາງ

มหัศจรรย์แห่งล้านช้าง อลังการมรดกโลก หลวงพระบาง

หลวงพระบาง เป็นมหานครโบราณ ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ผ่านกาลเวลามาอย่างช้านาน ทั่วทั้งเมืองหลวงพระบางยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมา ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม รายล้อมไปด้วยวัดวาอารามหลายสิบแห่ง ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านช้างอันยิ่งใหญ่ องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ 2538 หลวงพระบางมีชื่อเดิมว่า เมืองชวา โดยเป็นชื่อที่ขุนลอ ปฐมกษัตริย์ของประเทศลาวในยุคสมัยนั้น ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชียงทอง เมื่อสมัยพระเจ้าโพธิสารราช ได้ทรงอาราธนา “พระบาง” จากเมืองเวียงคำ มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงของ […]

ภูสี – หลวงพระบาง ไม่ขึ้นภูสี ก็เหมือนกับมาไม่ถึง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อเราไปหลวงพระบาง ที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ ภูสี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง การเดินขึ้นเขาภูสีนี้ จะทำให้เราสามารถเห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ เห็นสายแม่น้ำโขง เห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ถ้าอุตส่าห์ได้ไปเยี่ยมนครหลวงพระบางแล้ว แต่ไม่ได้ไปขึ้นภูสี ก็เรียกว่ามาไม่ถึงหลวงพระบาง ซึ่งคำกล่าวดังกล่าวก็ดูที่จะไม่เกินเลยไปเลย ด้วยความสูงที่ไม่มากจนเกินไป และยังเป็นภูเขาที่ขึ้นอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง การท่องเที่ยวถึงเดินทางไปได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีบันไดทางขึ้นให้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวัง เป็นจำนวน 300 ขั้นกว่า ๆ ตลอดทางขึ้นจะเรียงรายไปด้วยต้นจำปา […]