มหัศจรรย์แห่งล้านช้าง อลังการมรดกโลก หลวงพระบาง

ຫຼວງພຣະບາງ

หลวงพระบาง เป็นมหานครโบราณ ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ผ่านกาลเวลามาอย่างช้านาน ทั่วทั้งเมืองหลวงพระบางยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมา ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม รายล้อมไปด้วยวัดวาอารามหลายสิบแห่ง ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านช้างอันยิ่งใหญ่ องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ 2538

หลวงพระบางมีชื่อเดิมว่า เมืองชวา โดยเป็นชื่อที่ขุนลอ ปฐมกษัตริย์ของประเทศลาวในยุคสมัยนั้น ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชียงทอง เมื่อสมัยพระเจ้าโพธิสารราช ได้ทรงอาราธนา “พระบาง” จากเมืองเวียงคำ มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงของ ชาวเมืองจึงเรียกขานเมืองหลวงแห่งนี้ว่า เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เมืองหลวงพระบางถูกขนาบไปด้วยแม่น้ำสองสาย ซึ่งได้แก่แม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบพบกันกลายเป็นโค้งคุ้งน้ำอันสวยงาม เป็นที่เก็บภาพของบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางมาหลวงพระบาง ตามถนนสายหลักที่เรียบริมแม่น้ำ ยังสามารถพบเห็นบ้านไม้และบ้านตึก ที่เป็นทรงโคโลเนียลแบบเก่า ตั้งอยู่ให้เห็นเรียงรายสองข้างทาง บ้างก็มีการปรับแต่งให้เป็นเกสเฮ้าส์ ร้านอาหาร

หลวงพระบาง น่าจะเป็นเพียงแค่เมืองเดียวในประเทศลาว ที่มีการอนุรักษ์และสืบสานเทศกาลงานประเพณีครบทั้ง 12 เดือน ตามแบบดั้งเดิมของชาวลาว มีวัดวาอารามชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ที่ควรค่าแก่การเดินเข้าไปกราบไหว้สักการะ เช่น วัดศรีบุญเรือง ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศส ในปีพ.ศ 2301 เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง, วัดศรีมงคล ที่สร้างในยุคใกล้เคียงกัน พระอุโบสถมีลักษณะเป็นแบบศิลปะหลวงพระบาง ส่วนหน้าจั่วมีการประดับลวดลายสวยงาม ยอดระดับเศวตฉัตรทอง 7 ชั้น อีกทั้งยังมีหอระฆังที่สวยงาม, วัดคีรี ที่ใช้ศิลปะแบบเชียงขวาง ปัจจุบันยังมีการรักษาโครงสร้างและลวดลายประดับประดา แบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วน ด้านหลังของพระอุโบสถมีพระธาตุแปดเหลี่ยม ตั้งประดิษฐานอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม, วัดมหาธาตุราชบวรวิหาร วัดป่าไผ่วิชัยยาราม ฯ

ถ้าใครได้มีโอกาสไปเยือนหลวงพระบางสักครั้ง เชื่อว่าจะต้องติดใจกับกลิ่นอายของความเรียบง่าย ทุกอย่างดูเหมือนจะเดินช้าลงเมื่อเราเดินเข้าไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบโบราณ ผู้คนที่สัญจรไปมาเต็มไปด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม ในโอกาสต่อๆไปเราจะได้นำ สถานที่สำคัญในหลวงพระบาง ที่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวสักครั้งควรจะแวะไปเป็นอย่างยิ่งมานำเสนอให้กับท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง